De daad krachtig bij het woord voegen!

Gepubliceerd op: 8 oktober 2018Geschreven door:
Daad bij het woord

De daad bij het woord voegen, het betekent zoveel als: actie ondernemen om te doen wat je gezegd hebt.

Dan is daadkrachtig handelen niet altijd even makkelijk en soms ook niet echt verstandig. Hoe je kunt werken aan het succes van je eigen daadkracht leg ik je graag uit in dit blog.

Bijna altijd is het makkelijker om iets te zeggen, dan het daadwerkelijk te doen. Zelfs als iets al gedaan is, kunnen we soms de behoefte hebben om het weer terug te draaien. We twijfelen en piekeren wat af over onze voornemens en acties. En dat is niet gek, het zit gewoon in onze natuur! Ons brein is namelijk geprogrammeerd om alert te zijn op gevaar en is daarom supergoed in het ontwikkelen van doemscenario’s. Dit veiligheidsmechanisme zit verankerd in ons brein en zorgt voor overleving. De mens is daardoor vrij conservatief en dat maakt echt veranderen soms lastig. Zeker als we voor die verandering iets nieuws moeten ondernemen. We moeten onszelf dus verleiden om daadwerkelijk te doen wat gezegd is. Dat vraagt om het trainen van je vaardigheden. Met deze 5 stappen ontwikkel je jouw vermogen om daadkrachtig te handelen met succes!

Stap 1: Weet wat je wilt!
Daadkracht vraagt om helder te hebben wat je wilt bereiken. Een gerichte actie is pas mogelijk wanneer duidelijk is waar jij je op richt. Onderzoek dus welke doelen jij hebt; Wat wil je bereiken? Als je dat weet, kun je sneller bepalen welke actie hoort bij het bereiken van die doelen. Bedenk dus goed de doelen van jouw project of jouw carrière en bespreek met collega’s duidelijk een specifiek teamdoel dat je voor ogen hebt. Houdt het doel voor ogen als je jouw acties onderneemt, dat maakt het gemakkelijker om spanning op te zoeken of buiten jouw comfortzone te gaan. Bedenk ook dat nieuwe doelen vragen om nieuwe acties, want als je doet wat je voorheen deed, dan krijg je wat je altijd kreeg…

Stap 2: Maak een plan!
Is de bestemming helder? Mooi, dan kun je nu uitschrijven hoe jij jouw doelen gaat bereiken. Het maken van een stappenplan met tijdslijn vergroot de kans dat je jouw doelen gaat bereiken. Het kan natuurlijk ook zonder plan, maar dan ben je meer overgeleverd aan externe factoren, ben je vaker aan het twijfelen en is de kans groter dat je ongemerkt druk bezig zonder concreet resultaat te bereiken. Hoe concreter jouw stappenplan, hoe groter de kans op succes! Een uitgewerkt plan zorgt er ook voor dat jouw onzekerheid plaats maakt voor zelfvertrouwen en zin om de daad bij het woord te voegen.

Stap 3: Onderzoek wat jij (nog meer) nodig hebt
Je hebt nu een helder toekomstbeeld en hebt ook uitgewerkt hoe je daar gaat komen. Nu kun je gaan onderzoeken wat jij nog verder kunt ontwikkelen om die nieuwe situatie te creëren. Nieuwe doelen vragen vaak om nieuw gedrag, een andere mindset of een nieuwe omgeving. Onderzoek dus goed wat je nodig hebt en onderneem actie om die behoeftes te vervullen. Ga bijvoorbeeld in gesprek met een ‘ervaringsdeskundige’ om te leren wat fout kan gaan of stap naar binnen bij directie om budget te regelen. Wil je zelf nieuwe kennis of vaardigheden ontwikkelen, spreek dan met specialisten en onderzoek jouw eigen ontwikkelpunten. Vaak heb je veel meer vaardigheden en capaciteiten in huis dan je denkt, durf ook te stoppen met onderzoeken en ga het ‘gewoon’ doen!

Stap 4: Blijf in contact met je omgeving
Daadkrachtig optreden heeft impact. Impact voor jezelf, maar ook voor jouw directe omgeving. Klanten, samenwerkingspartners of teamleden zullen ongetwijfeld iets merken van jouw daden. Vraag jezelf daarom af met wie jij in gesprek moet gaat over de effecten van jouw daadkracht. Werk je in een team, dan is het noodzakelijk dat je de doelen en het plan gezamenlijk bespreekt. Soms is het handig om jouw eigen behoeftes (even) opzij te zetten. Het kan dat het bereiken van een fantastisch eindresultaat vraagt om acties waar je niet direct zin in hebt. Bijvoorbeeld omdat het buiten je comfortzone ligt of dat jij nog niet het vertrouwen hebt op het beoogde succes. Daarbij past soms dat je daadkrachtig ‘ja’ zegt tegen een plan ondanks jouw eigen gedachtes daarbij. Daadkracht vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en het ervaren van de consequenties.

Stap 5: Heb vertrouwen
Alle begin is moeilijk. Daadkrachtig optreden vraagt om vertrouwen in resultaat, zonder dat je 100% zeker weet wat dat resultaat gaat zijn. Wanneer jij een helder doel en een uitgewerkt plan hebt, ga dan aan de slag en neem dan de volle verantwoordelijkheid voor jouw acties. Heb vertrouwen in je eigen kwaliteiten, jouw vaardigheden en de acties die je hebt uitgedacht. Accepteer dat je fouten maakt en leer daarvan, alleen dan kun je verder komen. Werk aan het vertrouwen in jezelf door een gezonde balans. Een balans van weten wat je wilt en open staan voor suggesties. Een balans van controle enerzijds en loslaten anderzijds. Een balans van flow en stress.
Wil je een tip om jouw zelfvertrouwen verder te ontwikkelen? Schrijf dan vandaag nog jouw successen van de afgelopen twee weken op! Het positief waarderen van jouw acties heeft een enorm effect op het vertrouwen dat je in jezelf krijgt!

Licht. Camera. Actie!
Daadkracht is een mooie kwaliteit en het kan je enorm veel succes opleveren. Maar de daad bij het woord voegen, daar is veel voor nodig. Vertrouwen dat het wel goed komt bijvoorbeeld of het lef om iets eens op een andere manier te doen. Knikkende knieën of vlinders in je buik horen er allemaal bij, ook als je duidelijk voor ogen hebt wat je wilt bereiken en hoe je dat wilt doen. Iedereen heeft wel eens podiumvrees! Zonder gezonde spanning kom je nooit een stap verder. Zie daarom jouw weg naar succes als een spannende film waarbij jij, als hoofdrolspeler, alleen succes kan bereiken door de daad bij het woord te voegen. Juist wanneer het spannend wordt, komende de mooiste resultaten tot stand.

Wil je echt aan de slag om je eigen dromen waar te maken? Zorg er dan voor dat je werkt aan de ontwikkeling van jouw daadkracht. Adem in, borst vooruit, accepteer de spanning, uitademen en… licht aan, camera loopt, ACTIE!

Voor jouw organisatie
Wil jij ook eens actief aan de slag binnen jouw organisatie om te werken aan de daadkracht binnen jouw team? Wil je onderzoeken hoe je samen verder kunt komen en wat jullie nodig hebben om meer vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen of heb je behoefte aan persoonlijke coaching op dit vlak? Bij AVK denken we graag met je mee over jouw ontwikkelvraagstukken. Dus wees daadkrachtig, benaderen ons met vragen of suggesties. We horen je graag en het is onze passie om met je mee te denken!

Gerelateerde trainingen