AVK is een CRKBO gecertificeerde instelling

AVK Training & Coaching is sinds juni 2022 een CRKBO gecertificeerde instelling. In het CRKBO ‘Register Instellingen’ staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling. Als jouw organisatie geen BTW kan verrekenen (niet BTW plichtig) dan kunnen wij onze opleidingsactiviteiten BTW vrij factureren. Dat levert een flinke kostenbesparing op!

Neem voor vragen gerust contact met ons op.
We helpen je graag verder!

BTW vrijstelling Beroepsonderwijs

Beroepsopleidingen zijn vrijgesteld van de heffing van BTW als ze als ze wettelijk erkend zijn in het kader van WEB of WHW. Hieronder vallen onder andere de officiële (V)MBO-, HBO-, en WO-opleidingen. Een niet-wettelijk erkende beroepsopleiding kan toch voor vrijstelling in aanmerking komen als ze wordt aangeboden door een instelling die ingeschreven is in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten.

De BTW-vrijstelling geldt alleen voor beroepsonderwijs. Instellingen of docenten die daarnaast algemeen vormend onderwijs, advisering, vrijetijdscursussen of andere diensten aanbieden moeten over de opbrengsten uit deze activiteiten wél BTW afdragen. Of een cursus of dienst onder beroepsonderwijs valt, bepaalt de Inspecteur van Belastingen. Dit heeft tot gevolg dat in de financiële administratie duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen kosten en opbrengsten die te maken hebben met het beroepsonderwijs, en de kosten en opbrengsten die te maken hebben met de andere activiteiten. Raadpleeg hiervoor je boekhouder/accountant!