Dixi Sanitary Services

Wij begeleiden Dixi Sanitary Services bij de implementatie en adoptie van Microsoft 365. Onderdelen daarvan zijn inrichting van MS Teams, documentbeheer en het gebruik van Planner.

Wij hebben MS Teams optimaal ingericht voor de bedrijfsvoering van Dixi. Daarnaast hebben we diverse (online) trainingen verzorgd voor o.a. MS Teams en MS Planner.

De onderstaande video toont een interview van AVK coach Ed Hartskeerl met Dixi Sanitary Services. In dit interview wordt duidelijk hoe zij MS Teams en Planner inzetten bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

Referentie: Dixi Sanitary Services