Excel tip: Alleen negatieve of positieve getallen optellen met SOM.ALS

Gepubliceerd op: 13 juni 2013Geschreven door:
Blog-Excel-.jpg

Soms heb je een tabel in Excel waarin in een kolom zowel positieve als negatieve waarden door elkaar staan vermeld. Maar je wilt juist weten wat de optelsom is van alle positieve getallen, of juist alleen van alle negatieve getallen. Dat kan met de functie SOM.ALS.

Tel alleen de positieve of juist alleen de negatieve getallen op in een kolom waar beide in voorkomen.

Baten en lasten kunnen ook wel omschreven worden als opbrengsten en kosten. Men wil bijvoorbeeld een duidelijk overzicht over de totale opbrengsten en de totale kosten. Het verschil tussen deze twee uitkomsten, zal een tekort, nihil of een overschot zijn. Vooral voor financiële berekeningen is het zeer nuttig om te weten wat er aan opbrengsten en kosten in deze context zijn behaald.

Als je de functie SOM zou gebruiken, krijg je ook de uiteindelijke uitkomst. Met deze uitkomst kun je alleen niet achterhalen wat de totale opbrengsten/kosten zijn geweest. Voor het apart uitrekenen van de positieve en negatieve getallen in 1 bereik ga je de functie SOM.ALS toepassen. Je kunt in deze functie bepaalde selectiecriteria invoeren.

Meer leren over Excel of een ander Microsoft programma? AVK helpt je graag met een persoonlijk leertraject op maat!

Offerte voor jouw leertraject

Hieronder wordt de functie SOM.ALS in een getallenvoorbeeld duidelijk toegelicht:

  • Allereerst heb je een getallenreeks met daarin positieve en negatieve getallen
  • Selecteer een cel waarin je het resultaat wilt plaatsen
  • Ga naar menutab Formules en selecteer Functie invoegen

excel-pos-neg-1

  • Zoek en selecteer de functie: SOM.ALS

excel-pos-neg-2

  • In het vakje ‘bereik’ typ/selecteer je de reeks die in je formule opgenomen moet worden
  • Daarna geef je bij ‘criteria’ op welke getallen er in de formule meegenomen moeten worden (in het voorbeeld zijn dat getallen boven de 0 – positieve getallen).

excel-pos-neg-3

  • Druk hierna op OK en de uitkomst wordt zichtbaar in de geselecteerde cel.
  • Als je dit ook doet voor de negatieve getallen (Bij ‘criteria’ <0 invoeren) dan kun je uiteindelijk deze 2 uitkomsten van elkaar afhalen, zodat er hierop een totaaluitkomst zal volgen.

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag

Neem contact op

Gerelateerde trainingen