Waar een lange voordracht goed voor is…

Gepubliceerd op: 9 november 2016Geschreven door: Tags: , , ,
BannerVoordrachtBlog.jpg

Tips om jouw verhaal krachtig neer te zetten in korte tijd.

 


Lange verhalen verminderen actiebereidheid

‘Dat kan toch gewoon niet meer?’ De consultant van een van de grootste adviesfirma’s kijkt mij ontredderd aan. ‘Een praatje van meer dan een uur, bizar toch dat iemand dat nog doet…’. Het is de zoveelste keer dat ik dit deze week hoor…

Steeds vaker zie ik op seminars en zakelijke events dat de spreektijd korter wordt. Aan de andere kant ervaar ik ook dat het veel organisaties toch nog niet lukt om speeches en presentaties in te korten. Argumenten voor lange voordrachten zijn er voldoende, helaas. Toch is dat jammer, want lange praatjes leiden vaak tot irritatie bij een groot deel van het publiek. Mensen haken af en gaan actief aan de slag met andere zaken (waardoor het voor de rest nog lastiger wordt om te blijven luisteren). Belangrijker nog: lange praatjes zetten minder aan tot actie!

Daarom deel ik graag een paar tips om jouw verhaal krachtig neer te zetten in korte tijd. Het doel is dat de toehoorder na afloop jouw boodschap goed kan herinneren en weet welke actie van hem of haar wordt verwacht.

1. Claim respect bij het publiek

Sprekers kunnen aandacht realiseren door respect te ‘claimen’ bij het publiek. Mijn ervaring is dat sprekers het publiek alleen in beweging kunnen krijgen wanneer er wederzijds respect is. Dat respect verdient een spreker in eerste instantie door respect te tonen voor het publiek. Iedereen heeft het druk, dus respect krijg je door niet te veel schaarse tijd van een ander te consumeren. Op deze manier voelt een toehoorder zich ‘gehoord’ en kan deze zelf de vrijheid nemen om te luisteren. Respecteer dus eerst de toehoorder, zodat deze jou kan respecteren.

2. Generale repetitie

Te vaak hoor ik mensen zeggen dat ze het verhaal ‘voor de vuist weg’ vertellen. Zelden hoor ik dat mensen echt enorm lang hebben geoefend. Toch is dat wat er gebeurt bij goede presentaties en speeches. Het geheim is een gedegen voorbereiding waarbij de spreker keer op keer woorden vervangt, zinnen schrapt en alinea’s herschrijft. Samen met sprekers mail ik vaak weken heen en weer, oefenen we meerdere keren en besluiten we last minute nog een plot aan te passen. Voor een echt belangrijke presentatie zorg je dus altijd voor een ‘generale repetitie’. Een goed verhaal is als een lekkere fles wijn, die drink je ook niet na het persen, maar heeft vaak echt de tijd nodig om te rijpen.

3. Voed de interesse

Zorg ervoor dat de luisteraar geïnteresseerd is en echt benieuwd naar iedere volgende zin. Maak bij jouw voordracht snel duidelijk waar je heen wilt gaan (een belofte of aankondiging), maar geef niet direct te veel weg. Hanteer korte, begrijpelijke zinnen en zorg voor een zekere ‘cadans’ in jouw verhaal. Dit zorgt ervoor dat het brein ‘aan’ gaat en geïnteresseerd raakt in het hoe, wat of waarom. Bij voldoende interesse willen we meer horen, jouw dienst afnemen of op jou stemmen. Houd daarom jouw presentaties kort. Focus op de kern en verleid mensen om meer te willen weten.

‘Tell me, I will forget. Show me, I will remember. Involve me, I will understand.’ – Confusius

4. Betrek de toehoorder

Een presentatie is en blijft helaas vaak ‘eenrichtingsverkeer’. Wil je dat mensen blijven luisteren, maak ze dan onderdeel van jouw praatje. Stel gesloten vragen en betrek het publiek actief, bijvoorbeeld door handen te laten opsteken bij vragen als: ‘Hoeveel van jullie hebben…’. Tussenvragen zijn ook erg waardevol vragen die je tussendoor stelt om daarna direct antwoord te geven zonder een antwoord af te wachten. Dit zorgt ervoor dat de luisteraar onbewust extra benieuwd is naar het antwoord. Voorbeeld: ‘wanneer kun je deze tip goed gebruiken? Vooral tijdens… ‘. Dus wil je dat mensen echt meegaan, betrek ze dan actief. Laat ze meedoen, dat zorgt voor verbinding en zo blijft de boodschap nog beter hangen. Jargon, moeilijke termen of complexe zinnen klinken wel interessant, maar scheppen een afstand tussen jou en het publiek. Houd het simpel!

Wanneer toch een lange voordracht?

Het enige goede aan een lang verhaal is dat de noodzaak nog duidelijker wordt. De noodzaak om jouw boodschap aan te scherpen. De noodzaak om de kern eruit te halen en die in relatief korte tijd te ‘programmeren’ bij jouw publiek. Of het nu een bedrijfspresentatie, nieuwjaars-speech of een anekdote op een bruiloft is. Tijd is schaars, iedereen zoekt naar manieren om die zo zinvol mogelijk te benutten. Wanneer jij echter langer dan 30 minuten nodig hebt om een boodschap over te brengen, durf ik te stellen dat je iets fout doet. Laad je niet verleiden tot lange voordrachten!

Wijze lessen

Het is niet voor niets dat spreekwoorden en gezegden lang blijven hangen. Juist door hun ‘korte, krachtige en simpele’ structuur blijven ze lang hangen. Vaak zijn ze ook zonder nuances, maar boeten daarbij niet in aan impact. Profiteer direct van deze wijsheid. De allerbelangrijkste les voor jouw volgende ‘talk’ is en blijft: KISS, keep it short & simple.

Wil jij hulp bij het aanscherpen van je praatje? Samen oefenen met collega’s die regelmatig presentaties voor klanten verzorgen? Bij AVK bieden we professionele ondersteuning. Dat kan met een teamtraining presentatietechnieken, 1-op-1 coaching of begeleiding bij het schrijven van jouw speech.